Главная / Volvo / Каталог запчастей поставляемых для спецтехники Volvo

Запчасти спецтехника Volvo 131


Number PN Description
8230-07280 SA8230-07280 END_SPOOL
8230-07390 SA8230-07390 COVER
8230-07470 SA8230-07470 CHECK VALVE
8230-07520 SA8230-07520 CHECK VALVE
8230-07530 SA8230-07530 CHECK VALVE
8230-07540 SA8230-07540 CHECK VALVE
8230-07550 SA8230-07550 CHECK VALVE
8230-07560 SA8230-07560 CHECK VALVE
8230-07590 SA8230-07590 PISTON
8230-07610 SA8230-07610 PISTON
8230-07620 SA8230-07620 SEAL
8230-07660 SA8230-07660 PLUG
8230-07680 SA8230-07680 SPOOL
8230-07690 SA8230-07690 SPACER
8230-07700 SA8230-07700 PLUG
8230-07710 SA8230-07710 SPRING
8230-07720 SA8230-07720 SPRING
8230-07730 SA8230-07730 SPRING
8230-07740 SA8230-07740 SPRING
8230-07750 SA8230-07750 COVER
8230-07780 SA8230-07780 COVER
8230-07810 SA8230-07810 SPOOL
8230-07850 SA8230-07850 VALVE_INCHING
8230-07860 SA8230-07860 RELIEF VALVE
8230-07890 SA8230-07890 SPOOL
8230-08010 SA8230-08010 SPOOL
8230-08140 SA8230-08140 STUD
8230-08150 SA8230-08150 SEAT_SCREW
8230-08200 SA8230-08200 HOSE
8230-08210 SA8230-08210 HOSE
8230-08230 SA8230-08230 BODY_FUEL FILL
8230-08240 SA8230-08240 COVER_FUEL PUMP
8230-08500 SA8230-08500 SHIM
8230-08510 SA8230-08510 GASKET
8230-08530 SA8230-08530 PLATE
8230-08630 SA8230-08630 FILTER
8230-08680 SA8230-08680 SEALING_KIT BRA
8230-08710 SA8230-08710 RETAINER RING
8230-08720 SA8230-08720 RING_RETAINER
8230-08740 SA8230-08740 SPRING PIN
8230-08770 SA8230-08770 FILTER
8230-08800 SA8230-08800 GEAR PUMP
8230-08840 SA8230-08840 GEAR
8230-08850 SA8230-08850 SPACER_MAIN PUM
8230-08890 SA8230-08890 POWER TAKE-OFF_
8230-08910 SA8230-08910 PUMP HOUSING
8230-08920 SA8230-08920 BODY_VALVE
8230-08930 SA8230-08930 BODY_PUMP
8230-08940 SA8230-08940 SUPPORT_SWASH
8230-08950 SA8230-08950 SUPPORT_SWASH
8230-08980 SA8230-08980 VALVE BLOCK
8230-08990 SA8230-08990 COVER
8230-09000 SA8230-09000 COVER
8230-09010 SA8230-09010 SHAFT_DRIVE
8230-09070 SA8230-09070 SHAFT
8230-09090 SA8230-09090 HYDRAULIC UNIT
8230-09100 SA8230-09100 MAIN SHAFT
8230-09110 SA8230-09110 SHAFT
8230-09120 SA8230-09120 REGULATOR_RR
8230-09150 SA8230-09150 REGULATOR_FR
8230-09160 SA8230-09160 REGULATOR_MAIN
8230-09220 SA8230-09220 BUSHING_KIT WIT
8230-09231 SA8230-09231 SHAFT
8230-09250 SA8230-09250 PISTON_SERVO
8230-09270 SA8230-09270 COVER_SEAL
8230-09300 SA8230-09300 PLATE
8230-09350 SA8230-09350 FLANGE CONNECTION
8230-09360 SA8230-09360 CONNECTING ROD
8230-09370 SA8230-09370 PLATE
8230-09380 SA8230-09380 SPRING
8230-09390 SA8230-09390 BOLT_HEX SOCKET
8230-09410 SA8230-09410 STOPPER
8230-09420 SA8230-09420 BOLT_STOP
8230-09620 SA8230-09620 PLATE_BRAKE SHO
8230-09640 SA8230-09640 STOPPER_LH
8230-09650 SA8230-09650 STOPPER_RH
8230-09660 SA8230-09660 COUPLING
8230-09670 SA8230-09670 SPACER
8230-09680 SA8230-09680 BUSHING
8230-09690 SA8230-09690 HEX. SOCKET SCREW
8230-09700 SA8230-09700 BOLT_HEX SOCKET
8230-09710 SA8230-09710 SPRING_CYLINDER
8230-09730 SA8230-09730 PIN_TILT
8230-09790 SA8230-09790 PIN
8230-09800 SA8230-09800 PLATE_ASSY SWAS
8230-09900 SA8230-09900 HEX. SOCKET SCREW
8230-09910 SA8230-09910 STOPPER
8230-09920 SA8230-09920 SEAT
8230-09930 SA8230-09930 STOPPER
8230-09941 SA8230-09941 CASING
8230-09950 SA8230-09950 POPPET_ASSY
8230-09980 SA8230-09980 COVER
8230-09990 SA8230-09990 STOPPER
8230-10000 SA8230-10000 RING
8230-10010 SA8230-10010 SPRING
8230-10180 SA8230-10180 FRICTION PLATE
8230-10440 SA8230-10440 COVER_CONTROL V
8230-10450 SA8230-10450 COVER_MAIN CONT
8230-10460 SA8230-10460 COVER
8230-10480 SA8230-10480 COVER
8230-10490 SA8230-10490 COVER
8230-10510 SA8230-10510 COVER
8230-10520 SA8230-10520 COVER
8230-10550 SA8230-10550 RETAINER_MAIN C
8230-10560 SA8230-10560 RETAINER
8230-10570 SA8230-10570 RETAINER
8230-10590 SA8230-10590 MANIFOLD
8230-10720 SA8230-10720 SPOOL
8230-10760 SA8230-10760 SPOOL
8230-10830 SA8230-10830 SPOOL
8230-10840 SA8230-10840 SPOOL
8230-10940 SA8230-10940 PLUNGER_MCV
8230-11070 SA8230-11070 PISTON
8230-11110 SA8230-11110 CHECK VALVE
8230-11150 SA8230-11150 POPPET_CHECK VA
8230-11170 SA8230-11170 CHECK VALVE
8230-11180 SA8230-11180 CHECK VALVE
8230-11190 SA8230-11190 CHECK VALVE
8230-11260 SA8230-11260 VALVE BLOCK
8230-11280 SA8230-11280 CHECK VALVE
8230-11290 SA8230-11290 CHECK VALVE
8230-11300 SA8230-11300 VALVE_POPPET
8230-11320 SA8230-11320 POPPET
8230-11360 SA8230-11360 VALVE BLOCK
8230-11400 SA8230-11400 VALVE_POPPET
8230-11410 SA8230-11410 VALVE_POPPET
8230-11420 SA8230-11420 VALVE_POPPET
8230-11440 SA8230-11440 SLEEVE_CONTROL
8230-11460 SA8230-11460 SLEEVE
8230-11490 SA8230-11490 SLEEVE
8230-11500 SA8230-11500 SLEEVE
8230-11510 SA8230-11510 SLEEVE
8230-11520 SA8230-11520 SLEEVE
8230-11530 SA8230-11530 SLEEVE
8230-11550 SA8230-11550 CHECK VALVE
8230-11610 SA8230-11610 CAP
8230-11630 SA8230-11630 CAP
8230-11670 SA8230-11670 CAP
8230-11680 SA8230-11680 CAP
8230-11690 SA8230-11690 CAP_PLUNGER
8230-11730 SA8230-11730 CHECK VALVE
8230-11750 SA8230-11750 CAP
8230-11790 SA8230-11790 CAP
8230-11820 SA8230-11820 CAP_PLUNGER
8230-11860 SA8230-11860 CAP
8230-11900 SA8230-11900 CAP
8230-11910 SA8230-11910 CAP_PLUNGER
8230-11920 SA8230-11920 CAP_PLUNGER
8230-11950 SA8230-11950 CAP
8230-11960 SA8230-11960 CAP
8230-11970 SA8230-11970 CAP
8230-11990 SA8230-11990 CAP
8230-12000 SA8230-12000 CAP_PLUNGER
8230-12040 SA8230-12040 CAP
8230-12090 SA8230-12090 CAP
8230-12110 SA8230-12110 CAP
8230-12120 SA8230-12120 CAP
8230-12140 SA8230-12140 CAP
8230-12150 SA8230-12150 CAP
8230-12160 SA8230-12160 CAP
8230-12170 SA8230-12170 CAP
8230-12180 SA8230-12180 CAP
8230-12190 SA8230-12190 CAP
8230-12200 SA8230-12200 CAP
8230-12210 SA8230-12210 CAP
8230-12220 SA8230-12220 CAP
8230-12230 SA8230-12230 CAP
8230-12240 SA8230-12240 GUIDE
8230-12260 SA8230-12260 GUIDE_SPRING
8230-12270 SA8230-12270 GUIDE
8230-12280 SA8230-12280 ORIFICE
8230-12290 SA8230-12290 CHECK
8230-12330 SA8230-12330 RELIEF VALVE
8230-12340 SA8230-12340 RELIEF VALVE_MA
8230-12370 SA8230-12370 RELIEF VALVE
8230-12380 SA8230-12380 RELIEF VALVE
8230-12410 SA8230-12410 RELIEF VALVE_AS
8230-12450 SA8230-12450 RELIEF VALVE_AS
8230-12470 SA8230-12470 RELIEF VALVE
8230-12490 SA8230-12490 RELIEF VALVE
8230-12510 SA8230-12510 RELIEF VALVE
8230-12520 SA8230-12520 RELIEF VALVE
8230-12560 SA8230-12560 RELIEF VALVE
8230-12620 SA8230-12620 RELIEF VALVE
8230-12630 SA8230-12630 RELIEF VALVE
8230-12640 SA8230-12640 RELIEF VALVE_AS
8230-12800 SA8230-12800 SPRING_MAIN PUM
8230-12830 SA8230-12830 SPRING
8230-12840 SA8230-12840 SPRING
8230-12860 SA8230-12860 SPRING
8230-12870 SA8230-12870 SPRING
8230-12900 SA8230-12900 SPRING
8230-12950 SA8230-12950 SPRING
8230-12970 SA8230-12970 SPRING
8230-12980 SA8230-12980 SPRING
8230-13000 SA8230-13000 SPRING
8230-13040 SA8230-13040 SPRING
8230-13050 SA8230-13050 SPRING
8230-13060 SA8230-13060 SPRING
8230-13100 SA8230-13100 SPRING
8230-13110 SA8230-13110 SPRING_CONTROL
8230-13120 SA8230-13120 SPRING_CONTROL
8230-13140 SA8230-13140 SPRING_CONTROL
8230-13150 SA8230-13150 SPRING
8230-13160 SA8230-13160 SPRING
8230-13180 SA8230-13180 SPRING
8230-13190 SA8230-13190 SPRING
8230-13210 SA8230-13210 SPRING
8230-13220 SA8230-13220 SPRING
8230-13230 SA8230-13230 SPRING
8230-13250 SA8230-13250 SPRING GUIDE
8230-13270 SA8230-13270 SPACER
8230-13290 SA8230-13290 SPACER
8230-13300 SA8230-13300 STOPPER
8230-13320 SA8230-13320 GUIDE_SPRING
8230-13330 SA8230-13330 GUIDE_SPRING
8230-13350 SA8230-13350 GUIDE_SPRING
8230-13360 SA8230-13360 SPOOL
8230-13370 SA8230-13370 SPOOL
8230-13380 SA8230-13380 SPOOL
8230-13390 SA8230-13390 SPOOL
8230-13400 SA8230-13400 SPOOL
8230-13450 SA8230-13450 SPOOL
8230-13460 SA8230-13460 SPRING_CYLINDER
8230-13480 SA8230-13480 SPRING_SWING MO
8230-13490 SA8230-13490 SPACER
8230-13500 SA8230-13500 SPACER_BEARING
8230-13540 SA8230-13540 COVER_SEAL
8230-13550 SA8230-13550 COVER
8230-13560 SA8230-13560 CASING_ASSY
8230-13580 SA8230-13580 CASING
8230-13590 SA8230-13590 CASING
8230-13600 SA8230-13600 CASING_SWING MO
8230-13630 SA8230-13630 PLATE
8230-13640 SA8230-13640 SHAFT_SWING MOT
8230-13670 SA8230-13670 SHAFT
8230-13680 SA8230-13680 CYLINDER
8230-13690 SA8230-13690 CYLINDER_SWING
8230-13700 SA8230-13700 RETAINER
8230-13710 SA8230-13710 PLATE
8230-13720 SA8230-13720 SEPARATING PLATE
8230-13730 SA8230-13730 SEPARATOR PLATE
8230-13740 SA8230-13740 VALVE PLATE
8230-13750 SA8230-13750 PLATE
8230-13760 SA8230-13760 VALVE PLATE
8230-13770 SA8230-13770 FRICTION PLATE
8230-13780 SA8230-13780 FRICTION PLATE
8230-13820 SA8230-13820 PISTON_BRAKE


Запчасти KOMATSUЗапчасти HITACHIЗапчасти CATERPILLARЗапчасти HYUNDAIЗапчасти VOLVOЗапчасти Shantui